FE_View_Cate

img
Chợ Phường 5 là nơi giao thương mua bán, trao đổi hàng hóa tập trung của nhân dân trong phường và các vùng lân cận. Trong những năm gần đây, xu hướng đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu mua bán ngày...