FE_View_Detail

Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường năm 2014 (Thông báo số 124/TB-UBND ngày 8/9/2014 của UBND thành phố Đông Hà)(30/10/2014)
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin điện tử Phường 3


Mã xác nhận