DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

1813/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý,sử dụng chi phí thẩm tra,phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do Phòng Tài chính-Kế hoạch TP chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán
Ngày ban hành: 31/08/2022
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Hồ Sỹ Trung
Tệp đính kèm: 2022-QD-1813.signed.pdf